Teoretisk modul del 1 – E-learing

DKK 22.500,00

Beskrivelse

Teoretisk modul del 1 er en gennemgang af de mest almindelige diagnoser/ikke diagnoser vi kommer i kontakt med som rideterapeuter.

Modulet er tænkt som en gennemgang, som gør jeg brede i tankegangen, men samtidig også sætter tanker og ideer igang, sådan at I aktivt kan arbejde jer frem mod jeres rideterapeutiske virke med en god ballast.

Modulet er bygget over områder og til hvert område er der en del links som I skal læse.

Hvert område skal besvares med en opgave enten til jer selv om baggrunds viden til senere brug eller som en opgave der skal sende til Jette@avhtt.dk – det er en god de at få afleveret opgaven inden i går i gang med næste område. Modulet kan først godkendes når alle opgaver til aflevering er godkendt.

 

Yderligere litteratur:

  • Grundbog i pædagogik (Gyldendals lærerbibliotek) af Poul Henrik Brejnrod
  • Ny Psykologisk håndbog (gyldendal)
  • Howard Gardners – de 7 intelligenser  – der findes i mange oversættelser, essensen er vigtigt mindre vigtigt hvilken udgave i vælger

samt de forskellige links og artikler under de forskellige områder.

Du har 6 måneder til at gøre dette modul færdigt