Eksamens Modul

DKK 4.500,00

Ryd
Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

 

Opfølgning og vejledning:

Der er afsat 4 undervisnings lektioner til vejledning, disse kan læses enten online, over telefon eller som mail korrespondance. Vi gør opmærksom på at vi IKKE læser jers opgave igennem, men kun svare på jeres sprøgsmål vedr. ”Selvvalgte skriftlig opgave” og ”Selvvalgte praktiske opgave” der danner grundlagt for din afsluttende eksamen.

Her kan den studerende spørge om alt, der er mulighed for specifik individuel vejledning inden den afsluttende eksamen.

Den ”Selvvalgt skriftlig opgave”

Indeholdende en teoretisk og begrundet gennemgang af et emne, gerne relateret til de opgaver der er afleveret incl. didaktiske overvejelser, kommunikative overvejelser, læringsteorier, forslag til træning, forslag til hjælpemidler, sikkerhed osv. samt en fyldestgørende konklusion

➢ Opgaven afleveres i A4-format, skriftstørrelse 12
➢ Minimum 15 sider
➢ Forsiden skal indeholde oplysninger om titel, hvor opgaven er skrevet, årstal samt navnet på den studerende
➢ En problemformulering, der skal være godkendt inden opgaven påbegyndes
➢ En beskrivende del der indeholder en beskrivelse af selv opgaveemnet, incl. en begrundelse for emnevalget, metodevalg, analysemetoder og evaluering. Har du brugt hjælpe til opgaven i form af elev, hest eller mentor skal dette oplyses.
➢ En analyserende del der beskriver dine tanker kontra fakta
➢ En diskuterende del der indeholder dine refleksioner både negative og positive i forhold til den analyserende del
➢ En perspektiverende del gerne med henvisninger til tekster på nettet eller bilag
➢ En konkluderende del (husk du må ikke stille nye spørgsmål i konklusionen
➢ Kildeangivelser er et krav, når man benytter tidligere offentliggjort litteratur
➢ Litteraturfortegnelse anbringes bagerst i det skriftlige speciale, fortegnelsen skal indeholde alle de bøger, artikler, interviews, web-adresser m.m., der er anvendt.
➢ Bilags materiale der supplerer teksten, men ikke er direkte nødvendigt for forståelsen, anbringes efter den egentlige tekst evt. nummereret.

– Skal være afleveret til Rideterapeut skolen i papirform senest 30 dage før forventet eksamen.

Den studerende må gerne genbruge sit speciale hvis ovenstående og nedenstående praktisk opgave kan indarbejdses.

Den ”Selvvalgte praktiske opgave

Er af minimum 15 og maksimum 30 minutters varighed, der afspejler den praktisk forståelse for det rideterapeutiske arbejde, der er beskrevet i den Selvvalgte skriftlige opgave

AVHTT® Rideterapeut skolen kan stille hest til rådighed, hvis det ikke er muligt at medbringe egen hest – du er dog ansvarlig for at medbringe klient.

Afsluttende eksamen:

Eksamen afholdes med ekstern censor

Den studerende eksamineres på baggrund af flg.:

Den ”selvvalgte praktiske opgave” vises i minimum 15 og maksimum 30 minutter

Pause (45 -60 min) så du i ro og mag kan forberede til den selvvalgte skriftlige opgave

Den ”Selvvalgte skriftlige opgave” fremlægges (30 min) der stilles uddybende spørgsmål (20-30 min)

Votering: vi bestreber os på ikke at bruge for lang tid, men vil også gerne give en korrekt bedømmelse, derfor kan voteringstiden varierer.

Tilstede ved eksamen er skoleleder og primær underviser (eksaminator) ekstern censor.

Eksamens kan være/er bestået eller ikke bestået

Gæster ved eksamen:
Der kan være andre studerende til stede og eventuelle gæster, som den studerende selv har inviteret til at overvære den mundtlige fremlæggelse på både den skriftlig og den praktiske selvvalgte opgave.
Studerende eller gæster skal samme med den studerende underskrive en tillidserklæring og være klar over at de under ingen omstændigheder må blande sig i fremlæggelsen.

Resten af eksaminationen, dvs. efter den mundtlige fremlæggelse, foregår udelukkende under tilstedeværelse af den studerende, eksaminator, censor og evt. skoleleder.

Under votering deltager kun eksaminator og censor
Ikke bestået eksamen.

Eksamens modul kan bookes når:

Inden den studerende kan booke eksamens dato, skal AVHTT®Rideterapeut Grunduddannelse være godkendt og moduler til eksamineret og AVHTT® certificeret rideterapeut skal være læst, opgaver afleveret og mødepligten overholdt.
Har den studerende købet sit uddannelses forløb på en afdragsordning skal denne være betalt, mangler den studerende at betale enkelte afdrag skal disse betales incl. evt. gebyr og renter.

 

Yderligere information

Se dato i kalender

August 2022, August 2023, August 2024, August 2025

AVHTT®Rideterapeut Grunduddannelse

 

G 1,2 ,3,4 Træning af terapihest og pony (64 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 2 Kommunikation og planlægning af undervisning og terapeutisk arbejde (16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 3 Førstehjælp og alternativ førstehjælp til hest og pony (16 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O 1-8 Teoretisk modul  (del 1) (104 lektioner)  Tilstedeværelses undervisning

L 1 Praktik 50 timer

AVHTT®Certificeret Rideterapeut

Grunduddannelse til Rideterapeut skal være påbegyndt eller gennemført før overbygning til eksamineret rideterapeut kan påbegyndes.

G 4 Førstehjælpskursus (8 timer) Tilstedeværelses undervisning, ekstern underviser

G 5 Andre alternative behandlingsformer  (50 lektioner) e-learning

G 6 Klinikvejledning og klinikdrift (10 lektioner) e-learning

G 7 Coaching (50 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O Teoretisk modul (del 2) (250 lektioner)  speciale – selvstudie incl. vejledning

Psykologi (50 lektioner) ekstern aktør – e-learning

Eksamen og vejledning (8 lektioner)

Merit, dispensationer og mødepligt

Generelt skal du kunne fremvise diplom eller eksamens bevis for det modul/område du søger merit for, på minimum samme antal timer. Det vil dog altid være en individuelt vurdering og vi anbefale at du indsender dine beviser i god tid før du tilmelder dig eksamen.

Der kan som udgangspunkt gives merit til følgende moduler:

(Alle merit aftaler skal godkendes og bliver indskrevet i afsluttende eksamens bevis.)

        Modul: Dokumentation Bemærkninger
Førstehjælpskursus Diplom Må ikke være ældre end 1 år gammelt, når eksamen til Eksamineret rideterapeut påbegyndes
Førstehjælp til hest og pony Diplom/eksamens bevis Bestået uddannelse målrettet behandling af heste
Træning af terapi hest og pony modul 1.1 og 1.2 Diplom Træner uddannelse målrettet træning af hesten.
Kommunikation og planlægningen af undervisning og terapeutisk arbejde Diplom DRF-ridelærer uddannelsen og en terapeutisk uddannelse
Kendskab til andre alternative behandlingsformer Diplom/Eksamensbevis Anden aktør godkendt af sundhedsstyrelsen – RAB-godkendt
Pædagogisk Grundmodul Diplom/Eksamensbevis Lærer eller Pædagog uddannelse
Kendskab til almen psykologi og filosofi Diplom/Eksamensbevis HHX/STX med faget psykologi
Terapeutisk Grundmodul Diplom/eksamensbevis Bestået alternativ eller komplementær uddannelse på min 250 timer i grundfaget.
Psykologi (50 timer) Diplom Lærer og pædagoguddannelsen – Godkendt e-learning bureau – Anden aktør på min 50 timer med eksamensbevis eller diplom

Dispensation for visse ændringer af uddannelsen kan gives efter aftale, dog kan der aldrig dispenseres for den praktisk del.

Har den studerende svært ved at honorer den skriftlige del (12 opgaver, speciale og selvvalgt skriftlig opgave) kan AVHTT®Rideterapeut Skolens lærerteam samme med eleven aftale alternative afleveringer, uden at det faglige niveau og krav til det skriftlige arbejde ændres

Dispensationer: 

Dispensation for visse ændringer af uddannelsen kan gives efter aftale, dog kan der aldrig dispenseres for den praktisk del.

Eksempler på dispensationer:

Har den studerende svært ved at honorer den skriftlige del (12 opgaver og selvvalgt skriftlig opgave) kan Rideterapeut Skolens lærerteam samme med eleven aftale alternativ afleveringer fx: lydfil eller video

Mødepligt:

Der er mødepligt til alle weekender dog accepteres et fravær på 5% og der kan dispenseres for yderligere 5% mod aflevering af lægeerklæring (udgift afholdes af eleven selv)

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

Don`t copy text!