Teoretisk Modul del 1 – E-learning

Dette modul er den teoretiske del af rideterapeut grunduddannelsen der indeholder grundlæggende specialiseret pædagogisk og terapeutisk viden inden for kerneområder som fx:

Børns udvikling og belastninger.

Misbrug, omsorgssvigt, alkoholskader osv.

ADHD, Add, Autisme, HSP, Asperger

Spiseforstyrrelser

Selvværd/selvtillid

Mobning

Lettere fysiske handicap

Traume

Sikkerhed for hest og rytter samt træner – medicin på og bivirkninger

Hjælpemidler og træningsredskaber

Læringsteorier inden for terapeutisk virksomhed og øvelses teori.

Didaktik og didaktiske overvejelser

Retorik og kommunikative overvejelser

Der skal udarbejdes og afleveres opgaver og/eller afleveringer inden for hvert områder, der skal afspejle forståelse for det til lærte stof – hver aflevering/projekt må max være på 3 sider og skal godkendes af lærerteamet før det fulde modul kan beståes.

Modulet læses som selvstudie/ online/ e-learning og du har 6 måneder til at færdigøre og afleverer opgaver. m