AVHTT® Rideterapeut Skolen

AVHTT® Rideterapeut uddannelsen er sammensat så den er velfunderet både teoretisk og praktisk.

Formål med uddannelsen er at uddanne rideterapeuter der fagligt, teoretisk og praktisk har et højt professionelt niveau og er velfunderet inden for området terapeutisk virksomhed med fokus på hesteassisteret terapi

Den pædagogiske og terapeutisk del, her under de psykoterapeutiske retninger danner fundamentet i rideterapeut uddannelsen, og giver den studerende indsigt i grundlæggende pædagogik, der sammen med terapeutiske teorier gør den studerende i stand til arbejde praktisk og konstruktivt inden for heste assisteret rideterapeutisk virksomhed.

Samtidig giver den praktisk del, der omhandler både træning af hest og relation til elev/klient, mulighed for at omsætte teorier til praksis i et konstruktivt læringmiljø.

Rideterapeut uddannelsen er delt i et grundforløb og en overbygning i alt 660 undervisnings lektioner.

Forkundskaber:

Undervisningen er tilrettelagt så alle kan deltage, dog stilles der krav om en vis erfaring med heste og/eller ponyer samt er det en fordel at have grundlæggende viden inden for pædagogik, psykologi og terapi.

Vi anbefaler at den studerende inden påbegyndelsen af Rideterapeut Grunduddannelse teoretiske modul er påbegyndt alle E- moduler sådan at den studerende, der ikke har mulighed for merit, er godt klædt på. 

E 7 Pædagogisk grundmodul   e-learning

E 8 Kendskab til almen psykologi og filosofi  e-learning

E 9 Terapeutisk grundmodul  e-learning

AVHTT® Rideterapeut grunduddannelse (del 1) : (ialt 278 lektioner)

Indeholder:

G 1.1,2,3,4 Træning af terapihest og pony (76 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 2 Kommunikation og planlægning af undervisning og terapeutisk arbejde (18 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 3 Førstehjælp  til hest og pony (18 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O 1-6 Teoretisk modul  (del 1) (104 lektioner)  selvstudie/ online/e-learning

L 1 Praktik (50 lektioner/66 lektioner )

Eksamen – tilstedeværelses (1 lektion)


AVHTT® Certificering og forenings moduler:   (ialt 120 lektioner)

G 4 Førstehjælpskursus (10 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

G 5 Andre alternative behandlingsformer  (50 lektioner)E-learning med tilstedeværelses eksamen

G 6 Klinikvejledning  (10 lektioner) e-learning og eksamensopgave

Psykologi (50 lektioner) e-learning og tilstedeværelses eksamen

AVHTT® Certificeret og eksamineret Rideterapeut: Overbygning på AVHTT® Rideterapeut Grunduddannelse (ialt 300 timer)

Grunduddannelse til Rideterapeut skal være påbegyndt eller gennemført før overbygning til eksamineret rideterapeut kan påbegyndes.

G 7 Coaching (54 lektioner) Tilstedeværelses undervisning

O Teoretisk modul (del 2) (berammet til 150 lektioner)  speciale – selvstudie incl. suppervision

Egenterapi (dokumenteret (100 timer)

Eksamen modul  (en gang årligt i august måned)  for at kunne tilmelde sig til eksamen skal alle moduler (nævnt ovenfor) speciale med relevant indhold,  godkendt af læreteamet samt praktik videoer være afleveret og godkendt, senest 1 måned før eksamen samt skal krav om mødepligt være opfyldt.

Ialt 725 lektioner 

Efter endt uddannelsen og eksamen opfylder du alle krav til at kunne kalde dig AVHTT® Certificeret Rideterapeut.

Uddannelsen er baseret på weekend kurser ( lørdag og søndag fra  kl. 09.00 til kl. 17.00) samt online og e-learning.

Elevmedlemskab:

Som studerende på AVHTT® Rideterapeut Skolen kan du tilmelde dig DAKOBE, Dansk Behandler Forbund HETI, den internationale organisation for Rideterapi, hvor Rideterapeut Skolen er skolemedlem. du allerede når du starter uddannelsen.

Forsikring under uddannelse:

Som studerende på AVHTT® rideterapeut grunduddannelse og AVHTT® eksamineret rideterapeut uddannelsen er du erhvervs ansvarsforsikret når du arbejder på skolen af skolens medlemskab af Dansk Behandlerforbund og du har mulighed for at tilmelde dig foreningen dansk behandlerforbund samt kan du også tilmelde dig  HETI, den internationale organisation for Rideterapi, hvor Rideterapeut Skolen er skolemedlem.