COVID-19 Ansvar

Covid-19 har og vil i fremtiden formentlig have stor betydning for os alle, som uddannelses institution tager vi ansvar og følger selvfølgelige anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen.

Det betyder at vi har omlagt en del af vores uddannelse til e-learning og online undervisning og kun tilbyder tilstedeværelses undervisning der, hvor det er fagligt essentielt for vores uddannelser.

For uddannelsen til AVHTT®Rideterapeut og AVHTT®Certificeret Rideterapeut betyder det at vores teoretiske modul fra næste år kan læse som blended-learning samt at vores certificering og forenings moduler også er omlagt til e-learning (dette i tråd med sundhedsstyrelsens regelsæt for registering af alternative behandlere og momsfritagelses regler.)

For Skolen for holistisk dyreterapi betyder det også at en del af vores kurser og uddannelser er omlagt til e- learning. Det vil dog i de fleste kurser og uddannelser som en del af et tilstedeværelses kursus, sådan at noget læses på e-learning og så mødes vi til helt alm. tilstedeværelses undervisning.

I tilfælde af at bliver bliver tvangslukket, vil alt undervisning forgå over teams og de kurser der kræver tilstedeværelses undervisning vil blive flyttet.

Som noget nyt skal vi bede om at se coronapas eller at du har en negativ covid-19 test der ikke er over 94 timer gammel. Det gør vi selvfølgelig og håber I alle er indforstået med dette indtil regeringen ændre krav.

Vi har selvfølgelig både sprit til fri afbenyttelse og mulighed for håndvask

Vi håber I tager godt i mod initiativet og støtter op om covid-19 reglerne

  • Er du syg eller er der en i din familie der er syg skal du IKKE komme på kursus, du bliver i stedet overflyttet til næste kursus.
  • Du skal være indstillet på at følge gældende covid-19 regler når du opholder dig på skolen
  • Du skal vaske hænder og spritte af ofte

Med venlig hilsen

Kaj og Jette Laubacher

AVHTT®Uddannelser