AVHTT® Certificeret Rideterapeut

AVHTT® Rideterapeut uddannelsen er sammensat så den er velfunderet både teoretisk og praktisk.

Formål med uddannelsen er at uddanne rideterapeuter der fagligt, teoretisk og praktisk har et højt professionelt niveau og er velfunderet inden for området terapeutisk virksomhed.

Den pædagogiske og terapeutisk del, her under de psykoterapeutiske retninger danner fundamentet i rideterapeut uddannelsen, og giver den studerende indsigt i grundlæggende pædagogik, der sammen med terapeutiske teorier gør eleven i stand til arbejde praktisk og konstruktivt inden for rideterapeutisk virksomhed.

Samtidig giver den praktisk del, der omhandler både træning af hest og relation til elev/klient, mulighed for at omsætte teorier til praksis i et konstruktivt læringmiljø.

Det er en forudsætning for at kunne deltage på uddannelsen til AVHTT® Certificeret Rideterapeut at du enten er startet eller har gennemført grunduddannelsen.


AVHTT® Certificeret og eksamineret Rideterapeut:


Du kan selv bestemme over, hvor lang tid du vil tage uddannelsen og om du vil købe hele uddannelsen med det samme eller købe enkelt kurser, det er helt op til dig.