AVHTT®Teoretisk modul del 2 / speciale, fordybelse og projekt

Overbygningen på Teoretisk modul indeholder 250 timers fordybelse og projekt skrivning  

De 250 timers skal bruges til fordybelse og gennemarbejdning med fokus på pædagogiske teorier, kerneområder og praktisk arbejde. Sådan at både den teoretiske og den praktiske del af rideterapeut uddannelsen samles til en helhed.

Der skal udarbejdes og afleveres et speciale, fordybelse eller projekt, der skal afspejle forståelse for det til lærte stof, med uddybning og gennemarbejdning.  – skal godkendes af lærerteamet.

Modulet indeholder 5 individuel tilrettelagt supervision/vejledningstimer på Rideterapeut Skolen og der kan tilkøbes ekstra, hvis det skønnes nødvendigt. Der er derud over fri mail vejledning

Specialet skal som minimum indeholde fragmenter fra nedenstående

Grundlæggende almen pædagogisk indsigt med fokus på det rideterapeutiske arbejde

Specialiseret pædagogisk og terapeutisk viden inden for kerneområder som fx:

Misbrug

Adhd, add, autisme, hsp, asperger

Spiseforstyrrelser

Selvværd/selvtillid

Mobning,

Lettere fysiske handicap

Traume

Sikkerhed for hest og rytter samt træner – medicin på og bivirkninger

Hjælpemidler og træningsredskaber

Læringteorier inden for terapeutisk virksomhed

Øvelses teorier

Didaktik og didaktiske overvejelser

Retorik og kommunikative overvejelser

Ernæring

Coaching

Klinikvejledning og kendskab til andre alternative behandlingsformer skal så vidt muligt indarbejdes i projekterne

Fordybelse og gennemarbejdning med fokus på terapeutisk, pædagogiske teorier, kerneområder og praktisk arbejde.

Specialet skal have relevans til en eller flere cases.