AVHTT®Teoretisk modul / speciale, fordybelse og projekt

Overbygningen på Teoretisk modul indeholder 150 timers fordybelse og speciale skrivning  samt en opstarts dag

De 150 timers skal bruges til fordybelse og gennemarbejdning med fokus på psykoterapeutiske og pædagogiske teorier, kerneområder og praktisk arbejde. Sådan at både den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen samles til en helhed.

Der skal udarbejdes og afleveres et speciale, fordybelse eller projekt, der skal afspejle forståelse for det til lærte stof, med uddybning og gennemarbejdning.  – skal godkendes af lærerteamet.

Modulet indeholder 4 individuel tilrettelagt supervision/vejledningstimer på AVHTT® Rideterapeut Skolen og der kan tilkøbes ekstra, hvis det skønnes nødvendigt. Der er derud over fri mail vejledning

Specialet skal indeholdende en teoretisk og begrundet gennemgang af et emne, gerne relateret til de opgaver der er afleveret incl. didaktiske overvejelser, kommunikative overvejelser, læringsteorier, forslag til træning, forslag til hjælpemidler, sikkerhed osv. samt en fyldestgørende konklusion

➢ Opgaven afleveres i A4-format, skriftstørrelse 12
➢ Minimum 15 sider og maximum 25 sider
➢ Forsiden skal indeholde oplysninger om titel, hvor opgaven er skrevet, årstal samt navnet på den studerende
➢ En problemformulering, der skal være godkendt inden opgaven påbegyndes
➢ En beskrivende del der indeholder en beskrivelse af selv opgaveemnet, incl. en begrundelse for emnevalget, metodevalg, analysemetoder og evaluering. Har du brugt hjælpe til opgaven i form af elev, hest eller mentor skal dette oplyses.
➢ En analyserende del der beskriver dine tanker kontra fakta
➢ En diskuterende del der indeholder dine refleksioner både negative og positive i forhold til den analyserende del
➢ En perspektiverende del gerne med henvisninger til tekster på nettet eller bilag
➢ En konkluderende del (husk du må ikke stille nye spørgsmål i konklusionen
➢ Kildeangivelser er et krav, når man benytter tidligere offentliggjort litteratur
➢ Litteraturfortegnelse anbringes bagerst i det skriftlige speciale, fortegnelsen skal indeholde alle de bøger, artikler, interviews, web-adresser m.m., der er anvendt.
➢ Bilags materiale der supplerer teksten, men ikke er direkte nødvendigt for forståelsen, anbringes efter den egentlige tekst evt. nummereret.

Specialet skal som minimum indeholde fragmenter fra nedenstående

Grundlæggende almen psykoterapeutisk og pædagogisk indsigt med fokus på det rideterapeutiske arbejde

Specialiseret pædagogisk og psykoterapeutisk viden inden for kerneområder som fx:

Misbrug

Adhd, add, autisme, hsp, asperger

Spiseforstyrrelser

Selvværd/selvtillid

Mobning,

Lettere fysiske handicap

Traume

Sikkerhed for hest og rytter samt træner – medicin på og bivirkninger

Hjælpemidler og træningsredskaber

Læringteorier inden for terapeutisk virksomhed

Øvelses teorier

Didaktik og didaktiske overvejelser

Retorik og kommunikative overvejelser

Ernæring

Coaching

Klinikvejledning og kendskab til andre alternative behandlingsformer skal så vidt muligt indarbejdes i projekterne

Fordybelse og gennemarbejdning med fokus på terapeutisk, pædagogiske teorier, kerneområder og praktisk arbejde.

Specialet skal have relevans til en eller flere cases, der video dokumenteres.

Kompendiet “specialeskrivning” udleveres på opstartsdagen

close

Tilmeld dig for at modtage nyheder om uddannelser og kurser!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.