Praktik

Den studerende sørger selv for sit eller sine praktiksteder, vi opfordre til at den studerende spreder sig over flere forskellige for at få bred indsigt.

Den studerende skal aflevere 5 min. video fra 20 undervisningslektioner, disse danner grundlag for en vurdering af bredden på praktikken.

Det bliver vægtet at alle aspekter af emnerne fra det Teoretiske Modul bliver berørt

Praktik stedet skal overfor AVHTT®Uddannelser dokumentere at praktikken er foregået samme med en navngiven praktikvejleder.

Praktikmodulets dokumentation skal godkendes af AVHTT®Uddannelser/ studievejleder, hvis praktikken i forløbet er for smalt (ikke rammer mere en 2-3 emner) eller praktikanten har arbejdet alene uden vejleder, vil AVHTT®Uddannelser tilbyde at lade den studerende tage dele af praktikken enten på skolen eller på et af skolen udvalgt praktiksted.

Alternativt kan de studerende ”bytte” praktiksted i en periode.

Du modtager praktikmaterialet når du tilmelder dig forløbet

Praktik forløbet skal godkendes af AVHTT®Uddannelser